Tijdelijke versterking van jouw organisatie met een student – junior consultant "Advanced Business Management"

Heb je tijdelijk extra mankracht nodig voor de realisatie van een project? Of ben je op zoek naar een frisse kijk op een vraag in marketing of communicatie, human resources, supply chain management, juridische reglementeringen... ?

Je doet gedurende 4 maanden voltijds een beroep op een student van de voortgezette opleiding Advanced business management voor advies, onderzoek en implementatie van jouw project. Onze student voert dit project in het kader van het opleidingsonderdeel Bedrijfsproject in jouw bedrijf uit en wordt bijgestaan door een deskundige senior consultant projectleider, aangesteld door UC Leuven-Limburg. Op die manier kunnen onze studenten na een academisch semester de verworven kennis en inzichten in de praktijk toepassen in jouw bedrijf.

Februari–juni 2021 (voltijds) perm_contact_calendar
€ 1300 (begeleidingstijd projectleider en werkingskosten) payment

(Exclusief BTW. Er kan gebruik gemaakt worden van de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid.)
 • Voorbeelden realisaties
 • Implementatie van een sociale mediastrategiethumb_up
 • Optimalisatie communicatie (website, interne communicatie...)thumb_up
 • Netwerkanalyse en plan van aanpakthumb_up
 • Behoefteanalyse aanbod, klanten, leveranciers, ... en ontwikkelen van actieplanthumb_up
 • Studie van de goederenstromenthumb_up
 • Optimalisatie interne HR-stromen (onthaalbeleid, functioneringsbeleid, welzijnsbeleid...)thumb_up
 • Rendementsanalysethumb_up
 • Supply chain analysis en projectenthumb_up
 • Strategische analysesthumb_up
 • Optimalisatie evenementen (tevredenheidsanalyses, kostenefficiëntie,…)thumb_up
 • (sport)sponsoring campagnes ontwikkelen en uitvoerenthumb_up
 • ...thumb_up
   Contacteer ons
University Colleges Leuven-Limburg
Unsplashed background img 3