KMO-routes

Kijk met een frisse blik naar je onderneming


Als manager en ondernemer heb je ongetwijfeld al heel wat watertjes doorzwommen en besef je dat het soms moeilijk is om niet uit koers geslagen te worden. Je bent dan ook voortdurend bezig met alle aspecten van je onderneming. Je denkt na over strategie, leveranciers, klanten, concurrenten, werknemers...

Heb je soms het gevoel dat je hierbij best wat hulp kunt gebruiken?

Ga dan in zee met UC Leuven-Limburg
voor een nieuwe, onbevangen kijk op je onderneming.

Studenten van UC Leuven-Limburg werken in het kader van hun opleiding onder begeleiding van ervaren docenten aan jouw case. Jij geniet van de creativiteit en state-of-the-art kennis van onze studenten; de studenten verwerven onevenaarbare competenties door aan een authentieke bedrijfscase te werken.

Deze werkwijze past in de Moving Minds-filosofie van UC Leuven-Limburg, waarbij we onze studenten voorbereiden op de uitdagingen van een werkveld in verandering door hen in Living Labs aan real life cases te laten werken. Bovendien zijn deze Living Labs broedplaatsen waar er een kruisbestuiving tot stand komt tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld.

We vragen een vergoeding voor de werkingskosten en de extra begeleidingstijd van de begeleidende docenten.

Stippel je route uit
University Colleges Leuven-Limburg
Unsplashed background img 3